dimarts, 3 de juny del 2014

El CNJC i el CJB sobre el desallotjament de Can Vies


Davant del desallotjament i demolició del Centre Social Autogestionat de Can Vies, situat al barri de Sants de Barcelona, i el conflicte derivat per aquest fet, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), plataformes que agrupen gran part del moviment associatiu juvenil del país i de la ciutat respectivament, manifestem:

  • Que Can Vies és un espai que complia una funció social al barri de Sants i a tot Barcelona, representant una aportació positiva en el marc de la diversitat d’iniciatives comunitàries existents a la ciutat i els processos de transformació social que s’hi desenvolupen. Nascut fa més de quinze anys, actualment acollia una gran quantitat de projectes associatius, així com entitats de cultura popular.
  • El rebuig amb la decisió, i l’oportunitat en què ha estat presa, de desallotjar i enderrocar l’edifici de forma unilateral per part de l’Ajuntament de Barcelona, dificultant la via del diàleg per a resoldre un conflicte nascut molts anys enrere.
  • La condemna d’una nova actuació desproporcionada dels Mossos d’Esquadra i de totes les situacions de violència generades arran del desallotjament del centre.
  • Que les entitats juvenils ja hem fet palès, en diferents posicionaments, la nostra preocupació i desacord amb altres actuacions realitzades pels Mossos d’Esquadra, que no contribueixen a legitimar el cos com un actor positiu en situacions de conflictivitat social.
Per tot plegat, demanem:

  • L'adopció d'una visió positiva envers el paper que juguen els espais comunitaris autogestionats als municipis, per tal de treballar conjuntament amb la societat civil en la construcció de pobles i ciutats que siguin inclusius amb aquestes experiències d'apoderament ciutadà.
  • Que s’estableixi un espai de diàleg i negociació entre l’Ajuntament de Barcelona i el col·lectiu que gestionava Can Vies, facilitant l’existència d’un espai d’aquestes característiques al barri de Sants.
  • Que s'aprofiti el context polític i l'oportunitat de relleu al capdavant de la direcció dels Mossos d'Esquadra per tal que el Departament d'Interior obri una reflexió sobre el paper del cos i prengui les mesures necessàries per evitar noves actuacions de vulneració de drets i llibertats ciutadanes.