dimarts, 5 de juliol del 2016

Curs intensiu de Director/a de lleure infantil i juvenil

L'Escola Traç organitza a Barcelona un curs intensiu de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. El curs es realitza del 29 d'agost al 18 de setembre de dilluns a dissabte de 9 a 14h i de 15h. a 20h. Es tracta de la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes.

Poden accedir a aquest curs les persones que estiguin en possessió de la titulació de Monitor/a de lleure. Poden accedir-hi també persones que no tinguin la titulació de Monitor/a de lleure sempre i quan acreditin simultàniament:

- 2 anys d'experiència en el sector de l'educació en el lleure.
- Una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d'educació infantil, en mestre d'educació primària, en pedagogia i en psicologia o bé un Cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil o d'Integració social.

Més informació i inscripcions a la web de l'Escola Traç.