dijous, 30 de maig del 2013

Crida del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) – Enquesta


Participa a la segona fase de la nova etapa del Diàleg Estructurat de la Comissió Europea entorn a les Polítiques de Joventut

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya participa des de fa un temps al grup de treball estatal sobre el Diàleg Estructurat en relació a les Polítiques de Joventut. Es tracta d’una tasca impulsada des de la Comissió Europea amb l’objectiu d’arribar al màxim nombre de joves possible a través de les entitats juvenils, les quals participen en presidències semestrals on es treballa una temàtica comuna que afecta el col·lectiu juvenil. Del debat entre aquests agents surten unes recomanacions que es fan arribar al Consell i la Comissió Europea per tal que es puguin materialitzar en polítiques o normatives comunitàries.

Així, en el marc d’aquest diàleg estructurat, el CNJC anima als professionals en l’àmbit de la joventut a difondre i contestar un qüestionari relacionat amb el tema “la inclusió social dels i les joves sense treball, educació o formació”. Es tracta d’un assumpte entorn en qual girarà la propera presidència, que tindrà lloc a Lituània. Les respostes a aquesta enquesta serviran per poder plantejar una sèrie de conclusions amb el grup de treball estatal, reflexions que es portaran posteriorment a la conferència lituana.

Per tal de garantir que la veu de les entitats i la joventut catalana se senti en aquest procés, el CNJC col•labora amb el Consell de la Joventut d’Espanya (CJE), per tal de poder articular les propostes catalanes en el procés. El qüestionari que es presenta està elaborat per tal que les dades a nivell de Catalunya puguin ser agregades amb les de la resta de l'estat.

El Diàleg Estructurat permet la comunicació contínua entre la Comissió Europea, els Estats membres, el Fòrum Europeu de la Joventut, les organitzacions juvenils i els i les joves europeus per tal de reflexionar, proposar, posar en marxa i fer el seguiment de la cooperació europea en matèria de joventut.

El qüestionari està obert fins el dia 12 de juny de 2013. El podeu contestar fent clic a través d’aquest enllaç.

Via i més informació | Consell Nacional de la Joventut de Catalunya