dimecres, 30 d’abril del 2014

Manual d’estil de com informar dels maltractaments infantils


La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Benestar Social i Família, en  col·laboració  amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), l’Observatori dels Drets de la Infància i el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha elaborat la publicació Com informar dels maltractaments infantils. Manual d’estil per als mitjans de comunicació. 

L’objectiu d’aquesta publicació és facilitar eines als mitjans de comunicació i a les empreses periodístiques perquè a l’hora d’abordar una notícia sobre maltractament infantil, ho facin d’una manera responsable i tinguin en compte aquestes recomanacions consensuades entre la professió i diverses veus reconegudes en l’àmbit de la infància.
El manual consta de 12 recomanacions per a empreses i professionals dels mitjans de comunicació, per tal de proporcionar-los elements de reflexió i pautes per a informar sobre els infants i adolescents maltractats. Aquestes recomanacions són:
 1. Considerar en primer terme l’infant.
 2. Protegir el dret a la intimitat de l’infant.
 3. No discriminar l’infant maltractat.
 4. Recórrer a fons d’informació expertes.
 5. Emprar un llenguatge normalitzador.
 6. Evitar la justificació social de la violència contra els infants.
 7. Contextualitzar la informació i col·laborar en la prevenció.
 8. Fer visible que la violència masclista també afecta els infants.
 9. Tractar amb respecte el dolor de la víctima.
 10. Defugir l’espectacularització.
 11. Promoure la formació.
 12. Cooperar amb l’alfabetització mediàtica de l’infant i l’adolescent.
Finalment, la publicació Com informar dels maltractaments infantils. Manual d’estil per als mitjans de comunicació, disposa d’un annex amb la legislació relativa a la protecció i a la promoció dels drets de la infància i l’adolescència, així com un recull de documents amb altres recomanacions, codis deontològics i guies elaborades pel CAC, el Col·legi de Periodistes de Catalunya o altres organismes reguladors i associacions de periodistes.