dimarts, 12 de novembre del 2013

Campanya viral contra l'anorexia i la bulímia entre la població jove

Amb el lema "Una ampolla d'aigua és tot el teu dinar? Quan no menges RES deixes de SER tu" es repartiran ampolles d'aigua buides a universitats i entitats juvenils. 

El departament de Benestar Social i Família, l'ACAB (Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia) i el CNJC (Consell Nacional de Joventut de Catalunya) inicien una campanya viral contra l'anorexia i la bulímia entre la població jove. Sota el lema "Una ampolla d'aigua és tot el teu dinar? Quan no menges RES deixes de SER tu", la iniciativa té l'objectiu de lluitar contra les malalties de l'anorèxia i la bulímia entre la població jove de 15 a 29 anys, sobretot entre les noies, ja que actualment és la tercera malaltia crònica entre la població femenina adolescent i juvenil. Segons dades de l'ACAB, a Catalunya actualment hi ha unes 26.000 noies que pateixen anorèxia, bulímia o altres trastorns relacionats, xifres que representen un 6% del total de la població jove femenina. Un total de 2.000 nois també estan afectats.

L'ACAB sosté que el risc de les noies joves de patir transtorns de conduca alimentària (TCA) s'eleva fins a l'11,5%. En el cas concret de l'anorèxia nerviosa, el risc de mortalitat és del 6%. A més, els TCA tenen associats altres símptomes negatius com la depressió, l'ansietat, i en molts casos, transtorns de personalitat.

Pel que fa a l'afectació d'aquesta malaltia entre la població, l'ACAB ha detectat que, si bé inicialment es parlava d'un problema propi de l'adolescència, en els darrers anys s'ha estès a la població jove i adulta. En aquest sentit, l'entitat ha comptabilitzat que el 60% de les consultes que atenen directament són de persones de més de 24 anys.

En aquest sentit, la campanya utilitza diferents canals de difusió i comunicació per cridar l'atenció al conjunt de la joventut catalana. Per una banda, s'han repartit milers d'ampolles d'aigua buides amb l'etiqueta "Quan no menges RES deixes de SER tu", que vol fer reflexionar sobre l'hàbit insà que tenen les persones afectades de no menjar, de beure només aigua o bé de vomitar l'aliment que s'ha ingerit. El lema equipara aquest comportament a una situació de descontrol i de pèrdua de la personalitat.

Aquestes ampolles s'han col·locat en llocs visibles de totes les universitats catalanes que formen part de la Xarxa Catalana d'Universitat Saludables i a desenes d'entitats juvenils de diferents àmbits. L'objectiu és crear sorpresa i curiositat entre els joves, ja que es pretén que agafin l'ampolla i, en adonar-se que és buida, es fixin en el motiu de la campanya i en les dades d'afectació de la malaltia entre els joves. A més d'això, l'etiqueta inclou el web i el telèfon de l'ACAB (93 454 91 09).

D'altra banda, els promotors de la campanya també han inciat la difusió d'un vídeo viral de conscienciació a la xarxa, que inclou les opinions de diferents persones joves que han tingut algun tipus de contacte amb afectats per l'anorèxia i la bulímia.

En l'acte de presentació de la campanya hi va assistir el director general de Joventut, Toni Reig, el qual va manifestar que "cal actuar amb més fermesa, ja que l'anorexia i la bulímia són malalties cròniques i greus". A l'acte també hi van assistir la directora de prevenció de l'ACAB, Cristina Carretero, el president del CNJC, Sergi Contreras, i el vicerector d'Economia i Projectes Estratègics de la Universitat de Girona, Jesús García, lloc on es va presentar la campanya.


Més informació a Benestar Social i Família; ACAB