dijous, 14 de novembre del 2013

Segons l’Eurobaròmetre cau la participació cultural a Europa


Europa s’està convertint en un continent menys preocupat per la cultura? Això és el que fa pensar la primera enquesta de l’Eurobaròmetre que es fa des de 2007 sobre l’accés i la participació dels ciutadans a la cultura. Tot i les clares diferències entre uns Estats membres i d’altres, en general, ha baixat la participació dels europeus en activitats culturals ja sigui com a espectadors o com a artistes. 

L’any passat només van participar o assistir a activitats culturals com ara concerts, espectacles de dansa o exposicions de fotografia el 38% dels europeus. El nombre de persones que afirmen participar sovint o molt sovint en activitats culturals ha baixat del 21% de 2007 al 18% actual. Aquest descens de la participació afecta totes les activitats culturals tret del cinema: el 52% dels enquestats encara afirma haver anat al cinema durant l’últim any (+1%). 

Els principals motius que al·leguen els ciutadans per no participar en activitats culturals són la falta de temps (el 44 % afirma no tenir temps per llegir), la falta d'interès (el 50 % afirma no tenir interès a anar a un espectacle de ballet, de dansa o d'òpera), la falta de recursos (el 25 % afirma no tenir diners per anar a un concert) o la falta d'oferta (el 10 %). L'enquesta també revela que més de la meitat dels europeus fan servir Internet amb fins culturals i com a mínim un terç un cop per setmana.

Més informació: