dimecres, 20 de novembre de 2013

Commemoració del Dia Universal dels Drets dels Infants

Amb motiu d'aquesta diada, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha rellançat un bloc i ha impulsat un joc sobre els drets dels infants i adolescents.

El Departament de Benestar Social i Família ha commemorat avui el Dia Universal dels Drets dels Infants. En un acte institucional dut a terme a la sala d'actes de la Direcció General de Joventut, la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Mercè Santmartí, ha defensat la necessitat de celebrar aquesta diada: "La celebració de diades universals està generalment motivada pel desig social de donar un impuls positiu i al reconeixement de drets i a la millora de la qualitat de vida de col·lectius generalment desfavorits". "Sense cap dubte", ha afegit, "la infància, com a col·lectiu social, pot inscriure's històricament en l'apartat de desfavorits i la seva vulnerabilitat al llarg dels segles continua fent necessària una dedicació específica ponderada, una discriminació positiva en les celebracions socials.

Bloc del Pacte per a la Infància
Amb motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants, la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA) ha rellançat el bloc del Pacte per a la Infància, un espai web que havia nascut al 2010 arran de l'aprovació de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència. Ara, amb la recent aprovació del Pacte per a la Infància, aquest bloc recollirà el compromís social i l'esperit transversal del Pacte, agrupant l'Administració amb els agents econòmics i socials, els grups parlamentaris i la societat civil.

El blog serà també l'espai de referència per donar a conèixer el desplegament del Pacte per a la Infància, així com de la comissió encarregada del seu seguiment. D'aquesta manera, el bloc donarà veu també a l'opinió d'entitats referents en el nostre país en la sensibilització, difusió i defensa dels drets dels infants i adolescents, com la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCAT), la UNICEF, la Taula per a la Infància i l'Adolescència de Catalunya (TIAC) i l'Observatori dels drets de la infància.

Joc dels drets dels infants
També coincidint amb el Dia Universal dels Drets dels Infants, avui s'ha presentat el Joc dels drets, un joc
interactiu basat en els principals drets que recull la Convenció dels drets dels infants i la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. El joc s'inicia a partir d'una gran il·lustració que amaga un munt de personatges que es presenten de forma animada i darrera dels quals apareix un dret i una explicació del mateix. A mesura que es va navegant pels diferents personatges, es van descobrint nous drets.

D'aquesta manera, els infants i els adolescents es converteixen en protagonistes. Els drets es presenten en dos espais -infants i adolescents- per a fer-los entenedors a les seves edats. Per tal d'implicar-los en la difusió dels seus drets, el joc també ofereix la possibilitat de crear una campanya organitzada pels mateixos nois i noies, a partir de les imatges i dels drets que proporciona el mateix joc.

A banda del descobriment dels drets, el joc permet compartir aquests drets a les xarxes socials i, alhora, permet que tot infant i adolescent pugui deixar escrita la seva opinió al mur del joc. Finalment, el joc disposa de textos normatius i material divers sobre els drets dels infants descarregables.

Font: Benestar Social i Família