dimarts, 18 de juny del 2013

“Jo torno a casa”, un projecte d’acompanyament en el procés de retorn a la llar familiar d’infants i adolescents tutelats


Impulsat pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona a través de la cooperativa EDUVIC, el projecte “Jo torno a casa” compleix ja tres anys des de la seva creació el juliol de 2010. Es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu oferir acompanyament als infants i adolescents tutelats que tornen a la llar familiar després d’estar residint a centres d’acolliment o centres residencials d’acció educativa. La metodologia que es segueix és l’emprament d’espais terapèutics socioeducatius amb els infants/adolescents i les seves famílies, com a eina de suport i seguiment.

El propòsit del projecte és aportar solucions viables i pràctiques a les dificultats amb les que es troben els membres d’aquests col·lectius i les seves famílies a l’hora d’iniciar el procés de retorn; alhora, es treballa per donar resposta a les necessitats tant emocionals com educatives que presenten els infants i adolescents. De fet, per complir millor aquesta comesa, “Jo torno a casa” es desenvolupa a través de dues línies d’actuació diferenciades: “Jo torno a casa infants” i “Jo torno a casa adolescents”.

El valor afegit del projecte se sosté en quatre eixos:
  • Es tracta d’una resposta especialitzada, intensiva i acotada en un temps, d’una proposta tècnica de treball amb la família i l’infant/adolescent realitzada pels professional referents a l’EAIA i el CRAE.
  • Es treballa a partir de les capacitats de la família, tant per comprendre el dolor que genera un món relacional violent, negligent, confós, etc., com per establir models relacionals protectors.
  • Es promou un treball en xarxa des de la confiança que és la millor manera d’oferir a les famílies un tracte coherent i ordenat que faciliti processos de canvi.
  • Es treballa en processos d’acompanyament de les famílies perquè coneguin els serveis que tenen en el seu barri (biblioteques, centres cívics, casals, associacions, etc.) i aprofitin les oportunitats que ofereixen.
 Si us interessa conèixer més sobre aquest projecte, analitzar el seu disseny i metodologia, etc. podeu consultar el monogràfic especial inclòs en el darrer número del Butlletí d’Infància de Catalunya. Podeu fer-ho fent clic enaquest enllaç.

Via | Dep. de Benestar Social i Família – Generalitat de Catalunya