dimecres, 13 de novembre del 2013

Cicle de conferències "A contracorrent. L'impacte de la crisi en les trajectòries juvenils

La crisi actual ha tingut un impacte especialment important als països del sud d’Europa i la gent jove és un dels col·lectius que n’ha sortit més malparat, sobretot en l’àmbit laboral. Convé no perdre de vista que, arreu d’Europa, la taxa d’atur juvenil duplica –de mitjana– la del conjunt de la població. Catalunya segueix aquesta mateixa correlació, amb l’agreujant que, aquí, partim d’una taxa d’atur general més elevada.

A tot això, cal afegir-hi un cert afebliment de les polítiques socials, que són les que han de permetre fer front als processos de vulnerabilització juvenil (preexistents i que, ara, s’han agreujat). En aquest context, la família d’origen té més protagonisme en les transicions a la vida adulta, circumstància que debilita la igualtat d’oportunitats. Paral·lelament, la crisi ha incentivat alternatives a les formes tradicionals d’experiència de la condició juvenil.

El cicle de conferències "A contracorrent. L'impacte de la crisi en les trajectòries juvenils", organitzat per la Direcció General de Joventut, ofereix els resultats de l’Informe general de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC12). L'EJC12 és una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva anàlisi ha estat realitzada per un equip d’especialistes en cadascun dels àmbits estudiats.

La primera conferència tindrà lloc el dijous 14 de novembre de 2013 a les 17.30h al Palau de la Generalitat hi anirà a càrrec del Dr. Pau Marí Klose, professor de la Universitat de Saragossa i investigador de l'Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU).

A continuació us detallem les conferències:

Joves i família en el procés de transició a la vida adulta: teixint nous lligams
Sr. Pau Marí Klose, sociòleg i professor de la Universitat de Saragossa
Dijous, 14 de novembre de 2013, 17.30h. Palau de la Generalitat

Deixar els estudis i començar a treballar: una transició sota pressió
Sra. Alba Castejón, pedagoga i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona
Sr. Adrià Zancajo, economista i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona
Sr. Joan Miquel Verd, sociòleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona
Dijous, 21 de novembre de 2013, 18h. Seu de la Direcció General de Joventut

Salut, crisi i joves: més enllà dels estils de vida
Sr. Josep Lluís Espluga, sociòleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona
Sr. Àlex Boso, sociòleg i professor de la Universitat Pompeu Fabra
Dijous, 28 de novembre de 2013, 18h. Seu de la Direcció General de Joventut.

L'anàlisi de les transicions juvenils des de la perspectiva de gènere
Sra. Sara Moreno, sociòloga i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona
Dimecres, 4 de desembre de 2013, 18h. Seu de la Direcció General de Joventut.

Condicions de vida, pobresa i mobilitat social
Sr. Xavier Martínez Celorrio, sociòleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona
Sr. Antoni Marín, estadístic i sociòleg, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona
Sra. María Cervini, economista i professora de la Universitat de Girona
Dimecres, 11 de desembre de 2013, 18h. Seu de la Direcció General de Joventut

Una mirada global sobre la joventut a Catalunya
Sra. Cristina López, sociòloga i professora de la Universitat de Barcelona
Sr. Pau Serracant, sociòleg i investigador de l'Observatori Català de la Joventut
Dimecres, 18 de desembre de 2013, 18h. Seu de la Direcció General de Joventut.

Podeu trobar tota la informació sobre les trobades a: http://www.ciimu.org/